Flux de stiri


Alege să fii salvator!

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani recrutează candidaţi în vederea înscrierii la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile IGSU, sesiunea 2019 și ianuarie 2020.

La Facultatea de Pompieri  au fost alocate 34 de locuri, iar la Facultatea de Științe Juridice și Administrative sunt două locuri pentru IGSU. La Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești au fost scoase la concurs 262 de locuri pentru nevoile IGSU.

Înscrierea candidaţilor se face la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani din municipiul Botoșani, strada Uzinei, nr. 3, după cum urmează:

-până la data de 24 mai 2019 pentru instituțiile de învățământ superior MAI/MApN și școlile postliceale ale MApN;

-până la data de 15 noiembrie 2019 pentru Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Condiții și criterii de participare:

-să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris și vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-să fie declarați „apt” din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

-să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 27 ani;

-să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; 

-să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

– să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9.00;

-să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ; 

-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

-să nu fi fost destituiți din dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe / în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară,cu excepția candidaților la specialitatea „pompieri”.

Dosarele de recrutare se depun astfel:

-pentru instituțiile de învățământ superior MAI/MApN și școlile postliceale ale MApN – până la data de 14.06.2019;

-pentru Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – până la data de 13.12.2019.

Programul de depunere a dosarelor este de luni până vineri (în zilele lucrătoare), între orele 09.00 – 15.00.


      Detalii suplimentare se pot obţine și de pe site-ulwww.isubotosani.ro, www.igsu.ro, dar și la Serviciul Resurse Umane din cadrul ISU Botoşani, telefon la 0231/508.129.

Scrieti un comentariuComentariile care nu au legatura cu subiectul vor fi sterse.
Comentariile care contin injurii, expresii vulgare sau licentioase vor fi sterse.

Ultimele stiri