Flux de stiri


Închiderea contractului de servicii de telecomunicații

ANCOM: Înainte de a solicita încetarea unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie, internet sau televiziune, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice condițiile de încetare din respectivul contract.
Încetarea contractului la cererea utilizatorului
În primul rând, atunci când solicită încetarea contractului încheiat cu un furnizor de servicii de comunicații electronice, utilizatorul trebuie să țină cont de câteva aspecte, pe care trebuie să le găsească menționate în contract:

 dacă a expirat perioada contractuală iniţială;
 ce penalități i se aplică dacă solicită încetarea contractului, iar perioada inițială nu a expirat;
 termenul şi modalităţile în care poate depune o cerere de încetare a contractului, precum și termenul în care este operată efectiv încetarea contractului (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de către utilizator).
Unii furnizori oferă posibilitatea ca solicitarea de încetare a contractului să fie adresată și telefonic. Cu toate acestea, este mai sigur dacă cererea va fi făcută în scris și transmisă prin poştă, cu confirmare de primire, sau dacă va fi depusă la un punct de lucru/magazin al furnizorului, iar utilizatorul va cere și va primi un număr de înregistrare. De asemenea, trebuie luat în calcul şi faptul că, de regulă, furnizorii condiţionează procesarea cererii de încetare de returnarea echipamentelor oferite în custodie/chirie şi de plata unor eventuale datorii.

Obligațiile furnizorilor
În plus față de informațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii, furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt obligați să publice pe site-urile proprii:
 informații legate de încetarea contractelor încheiate cu utilizatorii, respectând, astfel, Decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali;
 informații privind demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea contractului;
 adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon/fax, la care utilizatorul poate transmite cererea de încetare a contractului;
 formulare/cereri-tip, dacă se solicită completarea acestora, precum și informații legate de modalitățile prin care utilizatorii pot intra în posesia lor, dacă este cazul;
 informații legate de penalitățile care pot fi aplicate în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalități sunt percepute.
Potrivit Deciziei ANCOM nr.158/2015, toate informațiile destinate utilizatorilor trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor într-un loc ușor accesibil, prezentate într-un mod vizibil și bine structurat.

Reclamații
ANCOM poate lua măsuri dacă furnizorul nu a prevăzut în contract sau pe pagina sa de internet informații legate de încetarea contractelor. Sesizările pot fi trimise aici.
În cazul în care un furnizor nu dă curs cererii de încetare a contractului, utilizatorii se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Scrieti un comentariuComentariile care nu au legatura cu subiectul vor fi sterse.
Comentariile care contin injurii, expresii vulgare sau licentioase vor fi sterse.

Ultimele stiri